Турска предаја

ТУРСКА ПРЕДАЈА СРПСКИХ ГРАДОВА НА УПРАВУ КЊАЗУ МИХАИЛУ М. ОБРЕНОВИЋУ

У Београду, Четвртак 6. Априла 1867.


Данас у 10 сати пре подне извршен је акт предаје градова начином најсјајнијим. Упарађена војска српска и турска, многочислени народ на пространом градском пољу између вароши и града, а ч. паша са својом војничком свитом, заступници страни сила, преосвештени г. митрополит, гг. председатељи министерства и државног савета са гг. министрима и саветницима очекиваху код трибуне Његову Светлост, која је око 10 сати на коњу у генералској униформи спровођена својом јахаћом гардом и праћена војничком својом свитом уз громовите узклике народа и војничке поздраве једне и друге војске ка трибуни дошла. Пошто је Његова Светлост поздравивши се са ч. пашом и осталим великодостојницима заузела место у трибуни, прочита се царски ферман на турском и за тим на србском језику, а по свршетку тога усклици војске и народа, и топови са града огласише да је тај први акт свршен.

За тим је пред заставом турског батаљона ч. паша предао Његовој Светлости у присуству свију турски и српски официра све градове и службу у њима, и пошто Му честита турска и србска застава стане се на граду дизати у вис, а народ угледавши србску заставу на граду развијену громогласним усклицима поздравио је ту нову славу народне своје заставе, а војска турска, пошто ји је Његова Светлост неколико речи изговорила, заорила је гласом праћеним и од осталог народа у славу Њг. Вел-ства Султана, и тим је био свршен други акт те свечаности.

За тим је Његова Светлост у пратњи, као што је у програму означено, држала свој свечани улазак у град. То је био прави тријумфални поход. Уз громогласне усклике превеселог народа и свирање војнички музика Његова Светлост праћена најсрдачнијим поздравима свога народа ушла је у град, где је са целом својом пратњом једно по сата пробавила, за које време су страже на једном крају горњега града србским војницима једне стрељачке чете, која је за Светлим Господаром у град ушла, биле замењене. Народ је том приликом највећим усхићењем био обузет. За тим је Његова Светлост са целом свитом својом на колима држала свој излазак из града праћена живим и громовитим усклицима народа и поздравима војске као и о доласку и вратила се у свој двор, и тако се свршила та значајна свечаност, оставивши у срцима нашим чувство, које нам наш народни дух тако крепко подиже.