Активности остваривања циљева Фондације

Циљеви Фондације остварују се кроз различите активности, а нарочито кроз:

 1. Залагање за свеопшти напредак народа и државе.
 2. Афирмисање монархистичког политичког система, српске духовне баштине, културе стваралаштва, језика и уопште свих сегмената од значаја за продубљивање спознаје, њене стваралачке вредности.
 3. Залагање за унапређивање сарадње са свим институцијама у области историјске науке, културе, уметности и образовања.
 4. Организовање акција хуманитарног карактера.
 5. Залагање за научну, идеолошку рехабилитацију, мисли и дела династије Обреновић, као и свих људи, који су у прошлости покушали да бране и оживе њихове мисли и дела, са посебним акцентом на залагање за потпуну рехабилитацију краљице Драге и краља Александра Обреновића.
 6. Прикупљање и обрада научне и историјске грађе, потребне за расветљавање периода владавине династије Обреновић.
 7. Приређивање предавања и публикација, којима ће се народу у Србији, али и иностраној јавности представити значај династије Обреновић.
 8. Приређивање базара, вечери музике, поезије, фолклора, балова, на непрофитној основи.
 9. Залагање за оживљавање принципа и начина деловања династије Обреновић, који су уврстили Србију и српски народ, после династије Немањића, у породицу државотворних и историјских народа, великог културног наслеђа.
 10. Организовање стручних скупова, саветовања, семинара и других облика образовања у области које покрива Фондација.
 11. Истраживање, проучавање и изучавање мисли и тековина династије Обреновић.
 12. Сарадња са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве заједничким питањима.