Фондација

Шта ми радимо

Фондација „Краљевска Кућа Обреновић“ је недобитна, невладина организација, основана ради добротворног остваривања опште корисних циљева неопходних за њено функционисање.

Опште корисни циљеви обухватају обављање административних, публицистичких, маркетиншких, хуманитарних и издавачких послова; Истраживање живота, улоге и дела чланова Династије Обреновић и њихових Влада; Проучавање, изучавање, промовисање и ширење информисаности о природи, месту и улози Монархије у историји Србије; Неговање традиције и тековине државотворне српске династије Обреновић.

Ко смо ми

Фондација је основана у Србији након обнављања Краљевске Куће Обреновић и судског потврђивања порекла и статуса Династије Обреновић у мају 2005. године. Фондација је регистрована у Агенцији за привредне регистре решењем од 14. марта 2017. године.

Фондацијом руководи Дворско веће уз подршку великог тима консултаната. Оснивач а уједно и Председник Дворског Већа Фондације је Њ.К.В. Краљевић Предраг Јаковљевић-Обреновић.

Активности остваривања циљева Фондације

Циљеви Фондације остварују се кроз различите активности, а нарочито кроз:

 1. Залагање за свеопшти напредак народа и државе.
 2. Афирмисање монархистичког политичког система, српске духовне баштине, културе стваралаштва, језика и уопште свих сегмената од значаја за продубљивање спознаје, њене стваралачке вредности.
 3. Залагање за унапређивање сарадње са свим институцијама у области историјске науке, културе, уметности и образовања.
 4. Организовање акција хуманитарног карактера.
 5. Залагање за научну, идеолошку рехабилитацију, мисли и дела династије Обреновић, као и свих људи, који су у прошлости покушали да бране и оживе њихове мисли и дела, са посебним акцентом на залагање за потпуну рехабилитацију краљице Драге и краља Александра Обреновића.
 6. Прикупљање и обрада научне и историјске грађе, потребне за расветљавање периода владавине династије Обреновић.
 7. Приређивање предавања и публикација, којима ће се народу у Србији, али и иностраној јавности представити значај династије Обреновић.
 8. Приређивање базара, вечери музике, поезије, фолклора, балова, на непрофитној основи.
 9. Залагање за оживљавање принципа и начина деловања династије Обреновић, који су уврстили Србију и српски народ, после династије Немањића, у породицу државотворних и историјских народа, великог културног наслеђа.
 10. Организовање стручних скупова, саветовања, семинара и других облика образовања у области које покрива Фондација.
 11. Истраживање, проучавање и изучавање мисли и тековина династије Обреновић.
 12. Сарадња са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве заједничким питањима.
Суверени Династички Ред Таковског Крста

Ради остваривања предвиђених циљева Фондација је у оквирима својих надлежности, одлуком Дворског већа од 23. априла 2017. године, донела Акт о оснивању Сувереног Династичког Реда Таковског Крста.

Циљ оснивања Реда био је да се оснује орган Фондације надлежан за доношење одлука и доделу награда или звања члановима Фондације, заслужним грађанима, институцијама, установама, удружењима грађана, јавним и приватним правним лицима и.т.д., а између осталог и ради помоћи појединцима, удружењима и установама којима је помоћ неопходна.

Сабори СДРТК
У петак и суботу 9. и 10. септембра 2022. године у Крагујевцу ће се одржати Шести Сабор Сувереног Династичког Реда Таковског Крста.

Хуманитарни рад

У складу са циљевима Фондације покренута је прва акција прикупљања хуманитарних средстава под називом “ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ”, за помоћ Школи за основно и средње образовање “ВУКАШИН МАРКОВИЋ” из Крагујевца.

Основна делатност школе је образовање деце ометене у развоју и деце са аутизмом. Развојем њихове личности, развијањем знања и вештина потребних за функционисање у социјалној средини, подстиче се самопоуздање деце са сметњама у развоју и њихово прихватање своје различитости.

Током првог Сабора Сувереног Династичког Реда Таковског Крста одржаног 14. октобра 2017. године у Крагујевцу на име поменуте акције прикупљена су новчана средства од којих су купљена неопходна помагала. Помоћ је свечано уручио Њ.К.В. Краљевић Предраг Обреновић Јаковљевић у просторијама школе, 27. новембра 2017. године. Он је том приликом обишао школу када се упознао са ученицима и особљем.

Награде Сувереног Династичког Реда Таковског Крста

Награде које додељује Ред основане су у част успешних појединаца и институција који су својим залагањем и доприносом остварили запажене резултате на пољима од општег значаја за државу и њен народ.

Осим добродарја, споменица и повеља, Краљевска Кућа Обреновић је у част 160 година од Светоандрејске Скупштине, и повратка кнеза Милоша на српски кнежевски престо уврстила у своје награде и јубиларни Светоандрејски Крст за приврженост који је био прва српска медаља установљена у то време и додељивана искључиво само оним појединцима који су својим великим делима заслужили да је добију.

Истим поводом Краљевска Кућа Обреновић  је основала нову Медаљу обнове српске државности, која ће обележити два велика јубилеја. Први је стицање пуне независности и суверености Кнежевине Србије на Берлинском конгресу 1878. године, а потом и 140 година од проглашења Краљевине Србије и устоличења првог нововековног Краља Милана Обреновића.

О предлозима (номинацијама) за награде одлучиваће посебан Савет, а након селекције и избора добитника, награде ће се додељивати током свечаних седница пролећног или јесењег Сабора Сувереног Династичког Реда Таковског Крста.


Сл.1. Светоандрејски Крст за приврженост