Суверени Династички Ред Таковског Крста

sdrtk

Ради остваривања предвиђених циљева Фондација је у оквирима својих надлежности, одлуком Дворског већа од 23. априла 2017. године, донела Акт о оснивању Сувереног Династичког Реда Таковског Крста.

Циљ оснивања Реда био је да се оснује орган Фондације надлежан за доношење одлука и доделу награда или звања члановима Фондације, заслужним грађанима, институцијама, установама, удружењима грађана, јавним и приватним правним лицима и.т.д., а између осталог и ради помоћи појединцима, удружењима и установама којима је помоћ неопходна.